Landschapsbeheer Zuid-Holland heeft per 31 december 2013 al haar activiteiten beëindigd. De stichting zag zich hiertoe genoodzaakt door de aanzienlijke verlaging van de vaste financiële ondersteuning door Provincie Zuid-Holland, in combinatie met teruglopende inkomsten uit projecten van rijks- en andere overheden. Dit heeft gevolgen voor de ondersteuning van het onderhoud van natuur en landschap in de provincie Zuid-Holland.

Een groot gedeelte van de taken van Landschapsbeheer Zuid-Holland is vervallen. Provincie Zuid-Holland zet de haar nog beschikbare middelen in op andere wijze. De professionele ondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap zal worden ondergebracht in het provinciale netwerk De Groene Motor.

Actuele informatie over De Groene Motor leest u op www.landschaperfgoedzh.nl/degroenemotor/

Klik hier voor een beeldverslag van de activiteiten van vrijwilligers in natuur en landschap in seizoen 2012-2013 .